OCEĽOVÉ KRBOVÉ VLOŽKY S VÝSUVNÝMI DVIERKAMI - Typorad BYSTRÁ VD - informačný list výrobku

BYSTRÁ L VD

Príklady stavieb
Bystrá LINE (VD) Bystrá (VD)
RAD PORTÁL
A/B
VÝKON
nom
Účin-
nosť
DN VÁHA
MAX
Spotreba
paliva
C F
FF
PRÍSLUŠENSTVO
VOP ZO SO DS SM
DSM
DP DPS KR
  [mm] [kw] [ % ]   [kg] [kg/h] [mm] [mm]                
BYSTRÁ L VD
44 510/560,660 Es 8 81,1 180 250 2,9 475 1220,1320
1590,1720
základ  
50 570/660,780 Es 9 81,2 180
200
270 3,0 475
515
1320,1440
1720,1840
základ  
55 620/660,780 Es 10 81,6 180
200
280 3,2 475
515
1350,1470
1720,1840
základ  
60 670/780,900 Es 11 80,6 200 325 3,5 515 1490,1610
1840,1960
základ  
separ

BYSTRÁ "O" VD

Príklady stavieb
Bystrá O (VD) Bystrá O (VD)
RAD PORTÁL
A/B
VÝKON
nom
Účin-
nosť
DN VÁHA
MAX
Spotreba
paliva
C F
FF
PRÍSLUŠENSTVO
VOP ZO SO DS SM
DSM
DP DPS KR
  [mm] [kw] [ % ]   [kg] [kg/h] [mm] [mm]                
BYSTRÁ "O" VD
44 510/560,660 Es 8 81,1 180 260 2,9 580 1240,1340
1590,1720
základ
50 570/660,780 Es 9 81,2 180
200
275 3,0 580 1340,1460
1720,1840
základ
55 620/660,780 Es 10 81,6 180
200
300 3,2 580 1340,1460
1720,1840
základ
60 670/780,900 Es 11 80,6 200 330 3,5 580 1460,1580
1840,1960
základ
separ
Krbové vložky s rovným sklom - čelné, rohové, obojstranné, presklené z 3 strán
Chopok Chopok Chopok Chopok Chopok Chopok Chopok
Krbové vložky s prizmatickým sklom
- čelné
Ďumbier Ďumbier
Krbové vložky s oblým sklom
- čelné
Mýto Mýto
Krbové vložky Bystrá
- rovné dvierka
Bystrá Bystrá
KAZETA
/nízkoenergetický spotrebič/
Obojstranné združené Obojstranné združené
Chopok - Výsuvné dvierka
Chopok VD Chopok R90S VD Chopok R90S VD Chopok 2R90S VD
Bystrá - Výsuvné dvierka
Chopok VD Bystrá
CHOPOK - Teplovodný výmenník
Chopok TV Chopok R TV
ĎUMBIER - Teplovodný výmenník
Ďumbier TV Ďumbier R TV
MÝTO - Teplovodný výmenník
Mýto R500 TV Mýto R900 TV
CHOPOK - Teplovodný výmenník
Chopok TV Bystrá
ĎUMBIER - Teplovodný výmenník
Ďumbier TV Ďumbier R TV
MÝTO - Teplovodný výmenník
Mýto R500 TV Mýto R900 TV
KAZETA - Výsuvné dvierka
/nízkoenergetický spotrebič/
Chopok VD Chopok R90S VD Chopok R90S VD
EKO
EKO L, LD EKO R90-S/330, LD