SKAMOLEX

SKAMOLEX - izolačný žiaruvzdorný materiál


Izolačné žiaruvzdorné platne SKAMOLEX sú vyrobené z exfoliatívneho vermikulitu viazaného so žiaruvzdorným kremičitanom.


Vyrábajú sa v nasledovných štandardných rozmeroch:

  • 1000 x 610 x 30 mm
  • 1000 x 610 x 40 mm

SKAMOLEX HLADKÝ

SKAMOLEX HLADKÝ
SKAMOLEX DRÁŽKA

SKAMOLEX DRÁŽKA
SKAMOLEX - OHNISKO

SKAMOLEX - OHNISKO
separ

Účel a spôsob použitia v stavbe

Izolačné žiaruvzdorné platne SKAMOLEX sa používajú na tepelnoizolačnú výstelku kozubových vložiek, ohnísk otvorených kozubov a spaľovacích komôr sporákov, kachľových pecí a na izoláciu tepelne vysoko namáhaných konštrukcií kozubov (preklad kozubu nad portálom kozubovej vložky, izolácia drevených ríms a pod.).


Technické parametre a spracovanie materiálu

  • najväčšia prevádzková teplota 1100°C
  • zaradenie v zmysle STN 73 0823 – Stupeň horľavosti stavebných hmôt: trieda A – nehorľavé, merná hmotnosť: 600 kg/m3, 700 kg/m3
  • tepelná vodivosť pri 400°C je 0,20 W/(m.K), pri 800°C 0,22 W/(m.K)
  • delenie materiálu: bežné píly na drevo (ručné alebo mechanické), ľahká tvarová opracovateľnosť